Tutkimustietoa

Vuonna 2009 Hollannin hallituksen asettama työryhmä (TNO) tutki erilaisten kuljettajaa avustavien törmäysvaroitinjärjestelmien tehokkuutta yhteentörmäyksien välttämiseksi.

Tulokset olivat hämmästyttäviä:
”Suurin osa kuljettajista oli tyytyväisiä automaattiseen kolarivaroitusjärjestelmään. Heidän mielestään sitä on helppo käyttää ja he uskoivat kaistavahti ja turvavälin tarkkailu -ominaisuuksien edistävän liikenneturvallisuutta. Kuljettavat oppivat turvallisemman ajotavan, kun he pyrkivät välttämään järjestelmän antamia varoituksia. Tutkimukseen osallistujat pitivät etäisyydet riittävinä, seurasivat etäisyyksiä järjestelmän näytöltä usein sekä keskittyivät paremmin pitämään ajoneuvon kaistalla.  Lisäksi he mielsivät ajamisen kaiken kaikkiaan helpommaksi.”
Tutkimuksessa Mobileye asennettiin 2000 rekkaan. Vertailuryhmänä oli 400 rekkaa ilman Mobileye’ta. Testi kesti yhden vuoden, jonka aikana ajettiin yhteensä 77 miljoonaa kilometriä.
Rekat joissa Mobileye (2000 kpl)
Rekat ilman Mobileye’ta (400 kpl)
Ei kolareita 5 kolaria
odotusarvo oli 11-13 kolaria odotusarvo oli 4-5 kolaria

 

Tieliikenneonnettomuudet 2010


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätilastoja Mobileyen vaikutuksista liikenneturvallisuuden parantumiseen on luettavissa tästä raportista:        Turvallisuusraportti 2010 (PDF Suomeksi)

Mobileye Effectiveness Report 2010 (pdf - english)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarkasta kuinka nopeasti Mobileye-investointi maksaa itsensä takaisin omassa yrityksessäsi: Investoinnin takaisinmaksulaskuri - ROI (xls)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobileye Effectiviness Key Fact Report in English (PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collision Prevention - The Mobileye System, Reseach bu the University of Illinois Chicago (PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------